Actor Yûji Kishi Movies / Films:

Appurushido: Ekusu makina (2007) Fainaru Fantajî Sebun Adobento Chirudoren (2005)