Shadow Star Narutaru (2003) - Horror Anime TV Series

Anime Release Dates / Trailer / Details

Shadow Star Narutaru
Vote Now!

Starring Marc Diraison, Akira Ishida, Nobuo Tobita, Mamiko Noto, Satsuki Yukino

Directed by Toshiaki Iino

10 votes, 3 / 5 avg. rating (60% score)
Cast: Marc Diraison, Akira Ishida, Nobuo Tobita, Mamiko Noto, Satsuki Yukino, Asami Sanada, Sakura Nogawa, Eiji Miyashita, Hideki Tasaka, Hisayoshi Suganuma, Kaori Tanaka, Kohki Akaishi
Directors: Toshiaki Iino
Genres: Horror, Fantasy, Animation
Year: 2003
MPAA Rating: R
Writers: Keiji Hashimoto, Chiaki Konaka, Masahiko Ôta