Actor Kanji Tsuda Movies / Films:

Shin Gojira (2016) aka God Godzilla, New Godzilla, Shin Godzilla, True Godzilla (2016) Sentô shôjo: Chi no tekkamen densetsu (2010) Kyûketsu Shôjo tai Shôjo Furanken (2009) Ju-on (2002) aka Ju-on: The Grudge (2002) Ôdishon (1999) aka Audition (1999)

Reviewed Movies Starring Kanji Tsuda