Kentarô Shimazu

Actor Kentarô Shimazu Movies / Films:

Sentô shôjo: Chi no tekkamen densetsu (2010) Alien vs. Ninja (2010) Kataude mashin gâru (2008) aka The Machine Girl (2008) Desu toransu (2005) aka Death Trance (2005)