Shin'ya Tsukamoto

Director Shin'ya Tsukamoto Movies / Films:

Haze (2005) Yôkai hantâ: Hiruko (1991) Tetsuo (1989) aka Tetsuo, the Iron Man (1989)