Marebito (2004) Movie

Marebito
  • Release Dates
60% Like of 10 Total Votes

Starring Shun Sugata, Masayoshi Haneda, Shin'ya Tsukamoto, Kazuhiro Nakahara
Directed by Takashi Shimizu
10 votes, 3 / 5 avg. rating (60% score)

Synopsis: A fear-obsessed freelance cameraman (Shinya Tsukamoto) investigates an urban legend involving mysterious spirits that haunt the subways of Tokyo.


Cast: Shun Sugata, Masayoshi Haneda, Shin'ya Tsukamoto, Kazuhiro Nakahara, Miho Ninagawa, Ayumu Saitô, Tomomi Miyashita
Directors: Takashi Shimizu
Genres: Horror, Drama, Fantasy, Mystery
Year: 2004
Runtime: 92 /
MPAA Rating: R
Writers: Chiaki Konaka
Producers: Tsukasa Ariyoshi, Mikihiko Hirata, Kenzô Horikoshi, Takashi Horikoshi, Yoshiyasu Ikezaki, Hiroo Murakami, Atsuko Ohno, Fumio Sebata
Musicians: Toshiyuki Takine
Cinematographers: Tsukasa Tanabe
Editors: Masahiro Ugajin

Related Movie Trailers

Marebito (2004) - Trailer

You May Also Like...


Patreon