Advertisement

Movie Release Dates / Trailer / Details

Alien vs. Ninja (2010) Movie Poster
  • Movie Release Dates / Alien vs. Ninja Release Dates
  • In Theaters: Jul 23, 2011
  • DVD: Feb 22, 2011
  • Alien vs. Ninja Rating Scores
  • Overall Score: 4.48
  • IMDB: 4.4
Vote Now!

[ Trailer ]


Advertisement

Alien vs. Ninja Cast Starring Ben Hiura, Yumiko Tomokura, Kentarô Shimazu, Donpei Tsuchihira, Shûji Kashiwabara

Alien vs. Ninja Directed by Seiji Chiba

2,035 votes, 2.24 / 5 avg. rating (44% score)

Synopsis: A comet crashes into a Japanese forest and a group of mighty ninjas must fight a group of killer Aliens before they reach their village and kill everyone.

Tagline: Seriously.

Alien vs. Ninja Cast: Ben Hiura, Yumiko Tomokura, Kentarô Shimazu, Donpei Tsuchihira, Shûji Kashiwabara, Koji Ueda, Mika Hijii, Hideto Washizu, Kôji Inagaki, Kyôsuke Sasaki, Kentarô Shimazu, Hajime Inoue, Shûji Kashiwabara, Katsu Itagaki, Yûki Ogoe, Taro Kanazawa, Kôji Inagaki, Shuya Mashita, Masanori Mimoto, Hideaki Morikawa, Hidetaka Nishio, Yûki Ogoe, Kenji Saito, Kyosuke Sasaki, Isamu Sugihara
Alien vs. Ninja Directors: Seiji Chiba
Alien vs. Ninja Genres: Horror, Sci-Fi, Action, Fantasy, Comedy
Year: 2010
Runtime: 80 / 1h 20min
MPAA Rating: R
Producers: Scott Atkins, Seiji Chiba, Yoshinori Chiba, Kôji Inagaki, Emiko Kawai, Kôichi Maehashi, Akifumi Sugihara, Takuji Yukuhiro
Musicians: Kuniyuki Morohashi
Cinematographers: Tetsuya Kudô, Ryô Uematsu
Editors: Seiji Chiba

Production: FUNimation Entertainment
Language: Japanese
Country: Japan