Crouching Tiger Hidden Dragon (2000) Movie

Movie Release Dates / Trailer / Details

Crouching Tiger Hidden Dragon (2000) Movie Poster
  • Movie Release Dates / Crouching Tiger Hidden Dragon Release Dates
  • In Theaters: Jan 12, 2001
  • DVD: Jun 05, 2001
Vote Now!

[ Trailer ]


Crouching Tiger Hidden Dragon Cast Starring Michelle Yeoh, Zhen Xi Du, Cheng Lin Xu, Chen Chang, Feng Lin

Crouching Tiger Hidden Dragon Directed by Ang Lee

235,592 votes, 4.48 / 5 avg. rating (89% score)

Synopsis: Two warriors in pursuit of a stolen sword and a notorious fugitive are led to an impetuous, physically skilled, adolescent nobleman"s daughter, who is at a crossroads in her life.

Tagline: A film by Ang Lee

Crouching Tiger Hidden Dragon Cast: Michelle Yeoh, Zhen Xi Du, Cheng Lin Xu, Chen Chang, Feng Lin, Yun-Fat Chow, Wen Sheng Wang, Ziyi Zhang, Dong Song, Sihung Lung, Zhong Xuan Ma, Pei-Pei Cheng, Bao Cheng Li, Fa Zeng Li, Yong De Yang, Xian Gao, Shao Jun Zhang, Yan Hai, Ning Ma, De Ming Wang, Jian Min Zhu, Li Li, Su Ying Huang, Chang Cheng Dong, Jin Ting Zhang, Yi Shih, Rui Yang, Bin Chen, Kai Li, Sao Chen Chang
Crouching Tiger Hidden Dragon Directors: Ang Lee
Crouching Tiger Hidden Dragon Genres: Drama, Action, Fantasy, Adventure, Romance
Alias: Crouching Tiger, Hidden Dragon
Year: 2000
Runtime: 120 / 2h 00min
MPAA Rating: PG-13
Oscars: 4
Awards: 96
Nominations: 130
Writers: Du Lu Wang, Hui-Ling Wang, James Schamus
Producers: Bo-Chu Chui, Ping Dong, Li-Kong Hsu, William Kong, Ang Lee, Philip Lee, David Linde, Er-Dong Liu, Kelly Miller, James Schamus, Wai Sum Shia, Quangang Zheng
Musicians: Dun Tan
Cinematographers: Peter Pau
Editors: Tim Squyres

Production: Sony Pictures Classics
Website: http://www.crouchingtiger.com
Language: Mandarin
Country: Taiwan, Hong Kong, USA, China