Confessions (2010) Movie

Movie Release Dates / Trailer / Details

Confessions (2010) Movie Poster
  • Movie Release Dates / Confessions Release Dates
  • In Theaters: Jun 05, 2010
Vote Now!

[ Trailer ]


Confessions Cast Starring Mana Ashida, Heideru Tatsuo, Takahiro Ono, Shinji Nomura, Hiroki Nakajima

Confessions Directed by Tetsuya Nakashima

31,130 votes, 3.98 / 5 avg. rating (79% score)

Synopsis: A psychological thriller of a grieving mother turned cold-blooded avenger with a twisty master plan to pay back those who were responsible for her daughter"s death.

Confessions Cast: Mana Ashida, Heideru Tatsuo, Takahiro Ono, Shinji Nomura, Hiroki Nakajima, Shû Takaura, Hiroko Ninomiya, Ariki Narushima, Yoshino Kimura, Tsutomu Takahashi, Hotaru Nomoto, Hirofumi Arai, Yûta Kanai, Rena Nônen, Takako Matsu, Naoki Ichii, Masahiro Ohta, Kai Inowaki, Yûko Araki, Naoya Shimizu, Kazunori Mimura, Hitomi Ishihara, Shû Takaura, Jin Yamanoi, Sora Iwata, Kasumi Yamaya, Masaki Okada, Daichi Izumi, Kensho Yoshikawa, Yukito Nishii
Confessions Directors: Tetsuya Nakashima
Confessions Genres: Thriller, Drama
Alias: Kokuhaku
Year: 2010
Runtime: 106 / 1h 46min
MPAA Rating: R
Awards: 8
Nominations: 17
Writers: Kanae Minato, Tetsuya Nakashima
Producers: Kôji Hyakutake, Minami Ichikawa, Yûji Ishida, Genki Kawamura, Hiroaki Kitano, Yoshihiro Kubota, Takahisa Miyaji, Hiroshi Morozumi, Toshiyasu Ohmiya, Yoshishige Shimatani, Yutaka Suzuki, Shin'ichi Yoshida
Musicians: Toyohiko Kanahashi
Cinematographers: Masakazu Ato, Atsushi Ozawa
Editors: Yoshiyuki Koike

Production: Toho Company
Website: http://kokuhaku-shimasu.jp/index.html
Language: Japanese
Country: Japan

Browse: Asian Movies List