Ringu 0 (2000) Trailer

+60% Like This Video of 10 Votes!
[ Movie Page: Ringu 0 (2000) ]

Ringu 0 (2000) - Trailer

Ringu 0 (2000) - Trailer
AKA: Ringu 0: Bâsudei
Year: 2000
Genres: Horror, Thriller
Type: Trailers
Duration: 1M23S
Cast: Yoshiyuki Morishita, Yôji Tanaka, Ryûshi Mizukami, Tsuyoshi Shimada, Kôjin Gama, Kaoru Okunuki, Yukimi Koyanagi, Masahiro Shimizu, Kumiko Asô, Yasushi Kimura, Ikumi Takebe, Nobuyuki Ogawa, Masako, Taeko Kodama, Hisatsugu Kohinata
Director(s): Norio Tsuruta

Trailer: Ringu 0 (2000)

In this prequel to Ring, a young Sadako becomes an actress in hopes of escaping her troubled past. But strange visions and terrifying powers begin to manifest...

Synopsis:

In this prequel to Ring, a young Sadako becomes an actress in hopes of escaping her troubled past. But strange visions and terrifying powers begin to manifest...

You May Also Like...


Patreon