Matango (1963) Trailer

View Movies By Title:
[ Movie Page: Matango (1963) ]
+60%/100 10 Likes!
[ Movie Page: Matango (1963) ]
  • Hard Rock Zombies (1985) - Trailer
  • Black Hollow Cage (2017) - Trailer

Matango 1963 - Trailer

Matango 1963  Trailer
Year: 1963
Genres: Horror, Thriller, Drama, Sci-Fi, Mystery
Type: Trailers
Duration: 2M7S
Cast: Kenji Sahara, Hiroshi Koizumi, Takuzô Kumagai, Haruo Nakajima, Akio Kusama, Hideyo Amamoto, Keisuke Yamada, Katsumi Tezuka, Kazuo Hinata, Tokio Ôkawa, Akira Kubo, Kôji Uruki, Yoshio Tsuchiya, Hideo Shibuya, Kuniyoshi Kashima, Yutaka Oka, Mitsuko Hayashi, Hiroshi Akitsu, Ted Thomas, Ryûtarô Amami, Tsurue Ichimanji, Saburô Iketani, Masaki Shinohara, Yoshio Katsube, Toku Ihara, Kumi Mizuno, Hiroshi Tachikawa, Miki Yashiro
Director(s): Ishirô Honda

Trailer: Matango (1963)

A group of pleasure-seeking young people are stranded on a mysterious island when their boat crashes. One by one they succumb to the lure of the deadly mushrooms.

Trailer for the film "Matango" (1963) AKA "Attack of the Mushroom People" AKA "Fungus of Terror". via sideshowcarny

Synopsis:

A group of pleasure-seeking young people are stranded on a mysterious island when their boat crashes. One by one they succumb to the lure of the deadly mushrooms.

Browse: Monster Movies List